Agenda 21

La comissió treballa conjuntament amb els mestres de l’escola (Jesús Torrijo i Emma Valero) que coordinen el projecte Agenda 21 Escolar. Aquest és un programa pensat per facilitar la implicació dels centres educatius per construir un món millor i més sostenible, començant per la intervenció en l’entorn més immediat http://www.bcn.cat/agenda21/a21escolar/