Biblioteca

La comissió de Biblioteca ofereix suporta totes aquelles tasques que es puguin presentar relacionades amb el  manteniment dels llibres i material que conforma  la biblioteca de l’escola.