Econòmica

La comissió econòmica de l’Ampa,

  • Té cura dels bens de l’AMPA.
  • Controla els cobraments i pagaments de l’AMPA.
  • Confecciona el pressupost i el balanç econòmic, que es presenten i s’aproven en l’Assemblea Ordinària.
  • Supervisa, conjuntament amb el secretari/a, la comptabilitat.
top