Relacions Exteriors

Aquesta Comissió s’encarrega de les relacions amb altres associacions de mares i pares d’alumnes i amb l’administració educativa:

Coordinadora de les AMPA de l’escola pública de Gràcia

La participació a la coordinadora permet posar en comú les diferents experiències de les escoles de Gràcia i crear un canal de comunicació amb l’Administració educativa mitjançant la participació en el Consell Escolar Municipal del Districte de Gràcia.

La coordinadora va elaborar l’any 2007 un document amb les principals reivindicacions de les escoles i instituts públics de Gràcia.

Consell Escolar Municipal del Districte de Gràcia

El Consell Escolar Municipal del Districte de Gràcia i en àmbits superiors els consells escolars de Barcelona i de Catalunya són òrgans de participació ciutadana en l’àmbit de l’educació i representen la comunitat educativa d’un territori.

Federació d’associacions de mares i pares d’alumnes de Catalunya (FaPaC)

L’AMPA de la nostra escola està federada a la FaPaC, que aplega la majoria de les associacions de pares i mares d’escoles públiques de Catalunya. Participar a la FaPaC facilita la coordinació amb altres associacions i permet potenciar les reivindicacions del moviment associatiu de pares i mares.