Seguretat

Els danys no intencionats a l’escola, els accidents, són una preocupació per qualsevol mare i pare i, desafortunadament per alguns nens, poden tenir conseqüències greus.

Aquesta Comissió va aconseguir, fa molts anys, que els autocars portessin cinturó de seguretat en tots els seients destinats a les nenes i nens.

Què fem? Portem un registre de tots els accidents que es produeixen a l’escola per poder detectar-ne els punts negres.